Reklamı atlayıp Hemen sayfayı açmak için, biraz bekleyin ve REKLAMI GEÇ e tıklayın.


Açılan Sayfa İçeriğini Aşağıda Okuyabilirsiniz!
26 Mayıs 2014 Pazartesi

KURTULUŞ SAVAŞI

1918
TarihOlgu
30 EkimOsmanlı Devleti ile I. Dünya Savaşı galibi ülkeler arasında savaşı sona erdiren Mondros Mütarekesinin imzalanması.
31 EkimMustafa Kemal Paşa'nın Adana'da konuşlanmış bulunan Yıldırım Orduları Grubu komutanlığını Alman general Liman Von Sanders'den devralması.
1 Kasımİttihat ve Terakki Fırkası'nın son kongresinin İstanbul'da toplanması
2 KasımEnver PaşaTalat PaşaCemal Paşa ve diğer bazı İttihat ve Terakki liderlerinin İstanbul'u terk etmeleri.
8 KasımBritanya ordusu birliklerinin Musul'u işgali.
8 KasımSadrazam Ahmed İzzet Paşa ve kabinesinin istifası.
9 KasımBritanya ordusu birliklerinin İskenderun'u ve Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını işgali.
11 KasımAhmed Tevfik Paşa'nın sadrazam tayin edilerek yeni Osmanlı hükümetini kurması.
12 KasımBir Fransız tugayının İstanbul'a girişi. Ertesi gün BritanyaFransa, ve Yunanistan savaş gemilerinden oluşan bir filonun İstanbul önünde demirlemesi ve karaya ilave birliklerin çıkması.
12 KasımFransız ordusu birliklerinin İskenderun'u işgali.
13 Kasımİstanbul'un işgali
13 KasımMustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan İstanbul'a gelişi.
14 KasımFransız ve Yunan ordusu birliklerinin Meriç Nehri'nin doğusuna geçerek Uzunköprü'yü ve Trakya demiryolu hattının Çatalca Hadımköy'e kadar uzanan bölümünü işgali.
15 KasımOsmanlı ordusu birliklerinin Bakü'den çekilmesi. Şehrin takip eden günlerde Britanya birlikleri tarafından işgali.
15 KasımFransız ordusu birliklerinin Belen'i işgali
18 KasımOsmanlı ordusu birliklerinin Tebriz'den çekilmesi.
28 KasımKâzım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.
1 AralıkYapılacak barış anlaşmasında Osmanlı Devleti Türk-Müslüman halkının haklarını savunmak üzere ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin İzmirTrakya ve Doğu Anadolu vilayetlerinde kuruluşu.
6 AralıkBritanya ordusu birliklerinin Kilis'i.
7 AralıkFransız ordusu birliklerinin Antakya'yı işgali.
11 AralıkFransız ordusu birlikleri ile beraber yerli Ermenilerin Dörtyol'u işgali.
17 AralıkFransız donanması gemilerinin Mersin'e çıkartma yapması ve Fransız ordusu birliklerinin şehri işgali.
19 AralıkFransız ordusu birliklerinin Tarsus'u işgali. Dörtyol'da işgale karşı ilk silahlı direnişin gerçekleşmesi ile Güney Cephesi'nde (Batı kaynaklarında "Cilicia War") çatışmaların başlaması.
20 AralıkFransız birliklerinin güney Anadolu'nun anahtarı Adana'yı işgali.
21 AralıkOsmanlı Meclis-i Mebusanının tek parti rejimi altında faaliyet göstermiş 1914-1918 Döneminin padişah tarafından sona erdirilmesi.
21 Aralık"Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin kuruluşu.
23 AralıkFransız ordusu birliklerinin Osmaniye ve Islahiye'yi işgali.
23 AralıkBritanya birliklerinin Batum'u işgali.
27 AralıkGüney'de Fransız işgal bölgesinin Pozantı ve Gülek Boğazı'na kadar genişletilerek Çukurova'nın tamamı üzerinde işgalin tamamlanması.
30 AralıkYunanistan'ın toprak taleplerini başlatılacak Paris Barış Konferansı'na sunmak amacıyla Kasım ayında Paris'e yaptığı bir ziyaretin ardından, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, İngiltere Başbakanı Lloyd George'a ilettiği bir nota ile, bu toprak taleplerinin Rodos (veya Meyis) adaları karşısından Marmara Denizi'ne kadar uzanan Batı Anadolu bölgesinin tamamını içerdiğini yinelemesi.

1919
TarihOlgu
3 OcakBritanya ordusu birliklerinin Cerablus'u işgali.
15 OcakBritanya ordusu birliklerinin Antep'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
22 OcakOsmanlı ordusu birliklerinin Batum'u tahliye etmeye başlaması.
2 ŞubatBritanya ordusu birliklerinin Maraş'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
27 ŞubatBritanya ordusu birliklerinin Birecik'i işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
8 MartFransız donanmasının iki gambotunun Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi'ne asker çıkarması.
10 MartAhmed Tevfik Paşa hükümetinin düşmesi. Damat Ferit Paşa'nın ilk sadaretinin ilk hükümetini kurması.
24 MartBritanya ordusu birliklerinin Urfa'yı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
29 Nisanİtalyan birliklerinin Antalya'yı işgali.
30 Nisanİngilizlerin Kars yönetimini Ermenilere bırakması.
15 MayısYunan ordusu birliklerinin İzmir'e çıkışı. İzmir'in işgalinin başlaması. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. Albay Fethi Bey'in "Zito Venizelos" diye bağırmayı reddettiği için süngülenmesi. Sarıkışla'daki silahsız Türk askerlerinin katledilmesi. Gün içinde farklı tahminlere göre 300-400 Türk sivilin öldürülmesi, yaralanması, taciz veya tecavüze uğraması.
15 Mayıs
(9 Eylül 1922)
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi
16 MayısMustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesi.
16 MayısYunan ordusu birliklerinin UrlaÇeşmeKaraburun ve Sakız, Midilli, Sisam, Ahikerya Ipsara adalarını işgali Seferihisar'ı işgali.
18 MayısYunan ordusu birliklerinin Söke'yi işgali.
19 MayısMustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması.
19 MayısDamat Ferit Paşa'nın İzmir'in işgali nedeniyle dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin ikinci kabinesini kurması.
21 MayısYunan ordusu birliklerinin Menemen ve Torbalı'yı işgali.
22 MayısYunan ordusu birliklerinin Selçuk ve Bayındır'ı işgali.
23 MayısSultanahmet Mitingleri'nin birincisinin gerçekleştirilerek Halide Edip'in tarihi bir konuşma yapması (mitingler 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919 ve 13 Ocak 1920 tarihlerinde tekrarlanacaktır).
23 MayısYunan ordusu birliklerinin Foça'yı işgali.
25 MayısYunan ordusu birliklerinin Manisa'yı işgali.
26 MayısYunan ordusu birliklerinin Germencik'i işgali.
27 MayısYunan ordusu birliklerinin Aydın ve İncirliova'yı işgali.
27 MayısAydın Savunması
28 MayısHavza genelgesinin yayınlanması
29 MayısYunan ordusu birliklerinin Turgutlu'yu işgali.
30 MayısYunan ordusu birliklerinin Tire'yi işgali.
1 HaziranYunan ordusu birliklerinin Ödemiş'i işgali.
2 HaziranYunan ordusu birliklerinin Kınık ve Kiraz'ı işgali.
3 HaziranYunan ordusu birliklerinin Nazilli'yi işgali.
12 HaziranYunan ordusu birliklerinin Bergama'yı işgali.
13 HaziranYunan ordusu birliklerinin Dikili'yi işgali.
14 HaziranYusuf İzzet Paşa komutasındaki Kuvayı Milliye güçlerinin Balıkesir'den hareketle Bergama'yı kuşatması ve Bergama Baskınını gerçekleştirmesiyle Yunan ordusunun 400 kadar zayiatla Bergama'yı terkederek Menemen'e çekilmek zorunda kalması.
22 HaziranMustafa Kemal PaşaRauf OrbayRefet BeleAli Fuat Cebesoy ve Kâzım Karabekir tarafından Amasya Genelgesinin yayınlanması ile Sivas'ta ulusal ölçekte ve öncesinde Erzurum'da doğu vilayetleri için milletin istiklalini kurtarma amaçlı kongreler düzenlenmesi çağrısı yapılması.
28 HaziranYunan işgaline direnişin örgütlenmesi amaçlı birinci Balıkesir Kongresinin toplanması. Batı Anadolu'nun tamamını kapsayacak bir kongrenin Alaşehir'de toplanmasına karar verilmesi. Balıkesir'de aynı amaçla 10 Mart 1920 tarihine kadar art arda beş kongre düzenlenecektir.
30 HaziranYunan ordusu birliklerinin Burhaniye ve Saruhanlı'yı işgali.
21 TemmuzDamat Ferit Paşa'nın bir gün önce dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin üçüncü kabinesini kurması.
23 Temmuz
4 Ağustos
Erzurum Kongresi
26 Temmuz
31 Temmuz
Balıkesir Kongresi
16 AğustosBatı Anadolu'nun tamamında direnişin örgütlenmesi amaçlı Alaşehir Kongresinin çalışmalarını tamamlaması ve düzenlenecek Sivas Kongresi'ne gönderilecek temcilcilerin seçilmesi.
4 Eylül
11 Eylül
Sivas Kongresi
30 EylülDamat Ferit Paşa'nın görevden alınmasıyla ilk sadaret döneminin sona erişi.
6 EkimAli Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.
22 EkimMustafa Kemal PaşaRauf Orbay ve Bekir Sami Bey'in (Heyet-i TemsiliyeAmasya'ya gelen Osmanlı hükümeti Bahriye Nazırı Hulusi Salih Paşa ile görüşmeleri sonucunda Amasya Protokolü'nün imzalanması.
29 EkimFransız ordusu birliklerinin İngilizlerin yerini alarak Maraş'ı işgali.
31 EkimSütçü İmam olayı ile Maraş'ta direnişin başlaması.
21 KasımFransız ordusu birliklerinin Mardin'i bir günlük işgal denemesi, şiddetli direnişle karşılaşacaklarını farkederek aynı gün şehri terk etmek zorunda kalmaları.
27 AralıkMustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi.

1920
TarihOlgu
21 Ocak
12 Şubat
Maraş Savunması
26 OcakKöprülü Hamdi Bey önderliğinde 40 atlı arkadaşının 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece Akbaş Cephaneliği Baskını'nı düzenlemesi.
12 ŞubatKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Maraş'ı terk etmek zorunda bırakmaları.
2 MartAli Rıza Paşa kabinesinin düşmesi.
7 MartKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kadirli'yi terk etmek zorunda bırakmaları.
8 MartHulusi Salih Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesi kurması.
16 Martİstanbul'un resmen işgali.
2 NisanHulusi Salih Paşa kabinesinin düşmesi.
5 NisanDamat Ferit Paşa'nın bir kez daha sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.
13 NisanBüyük Millet Meclisi seçimlerine ve Ankara'da hükümet kurulmasına karşı Damat Ferit Paşa hükümeti destekli Hilafet Ordusu hareketinin Düzce'de patlak vermesi.
18 NisanHilafet Ordusu hareketinin Bolu'ya yayılması
20 NisanHilafet Ordusu hareketinin Gerede'ye yayılması
23 NisanAnkara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve 1. Dönem'in olağanüstü şartlarda çalışmalarına başlaması.
25 NisanHilafet Ordusu hareketinin Safranbolu'ya yayılması.
25 NisanKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Pozantı'yı terk etmek zorunda bırakmaları.
29 NisanHıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması
30 NisanHilafet Ordusu hareketinin Çerkeş'e yayılması
27 MayısGüney cephesinde Kuvayı Milliye güçlerinin ilk kapsamlı askeri başarısını teşkil eden Karboğazı Baskınında 500 Fransız askerinin esir edilmesi.
2 HaziranKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kozan'ı terk etmek zorunda bırakmaları.
8 HaziranFransız askerlerinin Karadeniz Ereğlisi'nden çekilmeleri.
18 HaziranFransızların Zonguldak üzerinde yoğunlaşarak şehrin tamamını ve resmen işgal etmeleri.
15 Haziran15. kolordu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım Karabekir Paşa komutanlığa atandı.
22 HaziranYunan ordusu birliklerinin Akhisar'ı işgali.
23 HaziranYunan ordusunun Batı Anadolu'da güney Marmara Bölgesi'nden Büyük Menderes Nehri'ne kadar uzanan bir hatta geniş çaplı bir taarruza geçmesi.
24 HaziranYunan ordusu birliklerinin SalihliSoma ve Kırkağaç'ı işgali.
25 HaziranHilafet Ordusu hareketinin (isyanının) bastırılması, İstanbul hükümetinin Ankara hükümeti güçleri karşısından aldığı yenilgiler nedeniyle Kuva-i İnzibatiye'yi lağvetmesi.
25 HaziranYunan ordusu birliklerinin Alaşehir'i işgali.
28 HaziranYunan ordusu birliklerinin Kula'yı işgali.
30 HaziranYunan ordusu birliklerinin Balıkesir'ı işgali.
1 TemmuzYunan ordusu birliklerinin Edremit'ı işgali.
2 TemmuzYunan ordusu birliklerinin Bandırma ve Biga'yı işgali.
5 TemmuzYunan ordusu birliklerinin Buldan'ı işgali.
8 TemmuzYunan ordusu birliklerinin Bursa'yı işgali.
11 TemmuzYunan ordusu birliklerinin İznik'i işgali.
20 TemmuzYunan ordusu birliklerinin işgali Trakya'ya yayarak TekirdağMarmara Ereğli ve Çorlu'yu işgali.
11 TemmuzKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Birecik'i terk etmek zorunda bırakmaları.
31 TemmuzBir gün önce kabinesini yenilemek amacıyla istifa etmiş bulunan Damat Ferit Paşa'nın son hükümetini kurması.
4 AğustosYunan ordusu birliklerinin Gelibolu'yu işgali.
10 AğustosSadrazam Damat Ferit Paşa, Maarif Nazırı (Eğitim BakanıBağdatlı Mehmed Hadi Paşa, büyükelçi Reşad Halis ve Şura-yı Devlet reisi Rıza Tevfik'in Sevr Antlaşması'nı imzalamaları.
28 AğustosYunan ordusu birliklerinin Uşak ve Afyonkarahisar'ı işgali.
20 EylülKazım Karabekir'in Doğu cephesinin başına geçmesi ve Gümrü Antlaşması'nın imzalanması.
17 EkimDamat Ferit Paşa'nın son kabinesinin düşmesi.
21 EkimSon Osmanlı sadrazamı Ahmed Tevfik Paşa'nın yeniden göreve tayin edilerek hükümetini kurması.
22 EkimKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Saimbeyli'yi terk etmek zorunda bırakmaları.
24 Ekim
12 Kasım
Gediz Muharebeleri

1921
TarihOlgu
6 OcakI. İnönü Muharebesi'nin başlaması. Savaş altı gün sürecek ve 11 Ocak'ta İsmet Paşa (İsmet İnönü) komutasındaki Türk ordusu birliklerinin zaferi ile sonuçlanacaktır.
16 MartSovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında Moskova Antlaşmasının imzalanması
22 MartKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terk etmek zorunda bırakmaları.
23 MartII. İnönü Muharebesi'nin başlaması. Savaş on gün sürecek ve 1 Nisan'da İsmet Paşa (İsmet İnönü) komutasındaki Türk ordusu birliklerinin zaferi ile sonuçlanacaktır.
28 MartKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Düziçi ve Bahçe'yi terk etmek zorunda bırakmaları.
1 NisanKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Karaisalı'yı terk etmek zorunda bırakmaları.
11 NisanKuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Urfa'yı terk etmek zorunda bırakmaları.
9 HaziranFransız eski devlet bakanı Franklin Bouillon'un Fransız birliklerinin sürekli gerilediği Güney Cephesi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere Fransahükümetinin temsilcisi sıfatıyla Ankara'ya gelmesi.
21 HaziranTürk ordusunun başlıca malzeme sevkiyat kanalı İnebolu limanının Yunan muhribi Kilkis ve destroyer Panthir tarafından bombalanması. Bombardıman 30 Ağustos günü tekrarlanacaktır.
21 HaziranFransızların Zonguldak'tan işgali kaldırarak askerlerini geri çekmeleri
10 Temmuz - 21 TemmuzKütahya-Eskişehir Muharebeleri
23 AğustosSakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması.
13 EylülSakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi.
20 EkimTürk Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk ile Fransa hükümeti temsilcisi Franklin Bouillon arasında Güney Cephesi'nde savaşın sona ermesini sağlayan Ankara Mutabakatnamesinin imzalanması.
15 KasımFransız ordusu birliklerinin Islahiye'yi boşaltmaları.
7 AralıkFransız ordusu birlikleri ile eşzamanlı olarak İngiliz işgal kuvvetlerinin Kilis'i boşaltmaları.
25 AralıkFransız ordusu birliklerinin Antep'i boşaltmaları.

1922
TarihOlgu
3 OcakFransız ordusu birliklerinin Mersin'i boşaltmaları.
5 OcakFransız ordusu birliklerinin AdanaCeyhan ve Tarsus'u boşaltmaları.
7 OcakFransız ordusu birliklerinin Osmaniye'yi boşaltmaları.
8 OcakFransız ordusu birliklerinin Erzin'i boşaltmaları.
9 OcakFransız ordusu birliklerinin Dörtyol'u boşaltmaları.
25 Ağustos25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Atatürk'ün Şuhut'tan Kocatepe'ye yürüyüşü (Zafer yürüyüşü).
26 AğustosBaşkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlaması. Meydan muharebesi beş gün sürecek ve 30 Ağustos'ta kesinleşen Türk zaferi sonrasında Büyük Taarruz başlayacaktır.
27 AğustosAfyonkarahisar ve Sincanlı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
30 AğustosKütahyaAltınyayla ve Demirci'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
31 AğustosBanaz ve Sivaslı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1 EylülUşakSeyitgaziGediz ve Kiraz'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
2 EylülEskişehirKarahallıUlubey ve Dursunbey'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
3 EylülEşmeÖdemişSelendiTavşanlıEmetGüneyBuharkent ve Bigadiç'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
4 EylülBilecikBozüyükSöğütBuldanBayındırTireSimavKula ve Sarıgöl'ün Yunan işgalinden kurtuluşu.
5 EylülKuyucakNazilliSultanhisarKınıkSındırgıSusurlukPazaryeriDomaniçAlaşehirGördes ve Salihli'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
6 EylülBalıkesirBalyaGönenSavaştepeKepsutSökeİnegölYenişehirAkhisarAhmetliGölmarmara'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
7 EylülAydınİncirliovaGermencikKuşadasıİvrindiTorbalıSaruhanlı ve Turgutlu'nun Yunan işgalinden kurtuluşu.
8 EylülManisaSelçukKemalpaşaBurhaniyeHavranEdremit'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
9 Eylülİzmir'in Kurtuluşu
10 EylülOrhangazi'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
11 EylülBursaGemlikOrhaneliSeferihisar ve Foça'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
12 EylülSandıklıHaymanaMudanyaKırkağaç ve Urla'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
13 EylülSoma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. 17 Eylül'e kadar sürecek 1922 İzmir Yangınının başlaması.
14 EylülManyasKaracabeyMustafakemalpaşaBergama ve Dikili'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
14 Eylülİzmir Yangını
15 EylülAyvalık'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
16 EylülÇeşme'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
17 EylülBandırma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
18 EylülErdekBigaÇanKaraburun ve Mahmudiye'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
20 EylülMihalıççık ve Sivrihisar'ın Yunan işgalinden kurtuluşu. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın eline geçmiş bulunan Bozcaada'nın alınması.
21 EylülAyvacık'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
22 EylülEmirdağ'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
24 EylülBolvadin ve Çay'ın Yunan işgalinden kurtuluşu. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın eline geçmiş bulunan Gökçeada'nın alınması.
25 EylülLapseki'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
3 EkimMudanya Mütarekesi görüşmelerinin başlaması.
11 EkimMudanya Mütarekesi'nin imzalanması ile savaşın fiilen sona erişi.
1 KasımPadişahlığın kaldırılması.
17 KasımOsmanlı padişahı VI. Mehmet Vahidettin'in İstanbul'dan ayrılması.

1923
TarihOlgu
17 Şubatİzmir İktisat Kongresi'nin açılışı.
24 TemmuzLozan Antlaşması'nın imzalanması.
11 Ağustos2.TBMM'nin açılması.
23 AğustosLozan Antlaşması'nın 2.TBMM tarafından onaylanması.
23 AğustosMüttefik birliklerinin Lozan Antlaşması çerçevesinde İstanbul'dan ayrılmaya başlamaları.
9 EylülCumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşu.
23 EylülSon müttefik birliklerinin İstanbul'dan ayrılması.
6 EkimBir gün önce Üsküdar'ı teslim alan Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin şehrin yönetimini almak üzere İstanbul'a girişi. 7 Ekim tarihinde Şile8 Ekim tarihinde Çatalca'ya kadar tam denetimin sağlanması.
29 EkimTürkiye Cumhuriyeti'nin ilanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder