Reklamı atlayıp Hemen sayfayı açmak için, biraz bekleyin ve REKLAMI GEÇ e tıklayın.


Açılan Sayfa İçeriğini Aşağıda Okuyabilirsiniz!
1 Kasım 2017 Çarşamba

ASKERİ BİRİMLER VE BİRLİKLER

Tim Komutanı: Onbaşı veya Çavuş
Manga Komutanı: Çavuş
Takım Komutanı: Asteğmen, Teğmen veya Üsteğmen’dir.
Bölük Komutanı: Yüzbaşı veya Kıdemli Üsteğmen’dir.
Tabur Komutanı: Yarbay veya Binbaşı
Alay Komutanı: Albay
Tugay Komutanı: Tuğgeneral
Tümen Komutanı: Tümgeneral
Kolordu Komutanı: Korgeneral
Ordu Komutanı: Orgenaral rütbesindedir.Türk Askeri birimleri aşağıda en küçük birimden en büyük birime doğru sıralanmıştır. En küçük askeri birlik Tim, En büyük Askeri birlik Ordu’dur. Askere gidenler kesinlikle hepsini bileceklerdir, çoğu günlük hayatımızda duyduğumuz, televizyonlarda sıkça kulağımıza gelen birimlerlerdir, fakat çoğumuz ayrıntısını bilemeyiz, Örneğin Askerde çoğu erin bağlı olduğu 1 timi, timinin bağlı olduğu mangası, manganın bağlı olduğu takım ve bu En büyük birim olan Ordu’ya kadar gider, fakat tabi askerde bunun hangi silsile yolu ile gittiği fazla aklımıza gelmez. Tim kaç kişiden oluşur, Manga kaç kişiden ve timden oluşur, Taburda kaç kişi bulunur, Tabur olma şartı nedir, Kolordu ne anlama gelir ve bağlı olan birimler nelerdir, Kolordu emrinde kaç asker bulunur gibi soruların yanıtı aşağıda ayrıntılı şekilde verilmiştir. 


1-TİM
Tim, görevi yüz metrelik bir alanı ateş gücüyle kontrol altına almak olan iç güvenlik harekâtında görev yapan en küçük askeri birimdir. Komutanı genellikle Çavuş olmak üzere en az Onbaşı rütbesindedir.

1 X Tim Komutanı
(1 inciunsur komutanı) 1 X Avcı Eri
2 X Makinalı Tüfek Nişancısı
2 X Makinalı Tüfek Yardımcısı
2 X Roket Atar Nişancısı
2 X Roket Atar Nişancısı Yardımcısı’ndan oluşur.


2.MANGA
Manga, iki timden oluşan askeri birlik. Çavuş dahil toplam 9 kişidir. Ancak bazı Jandarma mangaları 11 kişiden oluşabilir. Bir piyade mangası, bir manga komutanı , iki tim komutanı , iki avcı eri , iki makinalı tüfek nişancısı , iki makinalı tüfek yardımcısından oluşur. Manga çavuş tarafından yönetilir.
Alttaki tim yapısından iki tane barındırır.

1 X Tim Komutanı
1 X Avcı Eri
1 X Makinalı Tüfek Nişancısı
1 X Makinalı Tüfek Yardımcısı


3. TAKIM
Takım, ihtiyaçlara ve koşullara göre sayısı değişmekle beraber temel olarak 35-40 askerden oluşan askeri birim. Takım komutanı Asteğmen Teğmen veya Üsteğmen rütbesindedir.
Temel olarak bir piyade takımı 3 piyade mangası, bir karargah mangası ve bir tanksavar kısmından oluşur.


4-BÖLÜK
Bölük, idari bakımdan tam bir birim oluşturan en küçük askeri birimdir. Bölüklerde, bir bölük karargahı ve en az iki (genelde üç, dört) takımdan oluşur. Koşullara ve ihtiyaçlara göre değişmekle beraber çoğu kez en az 100 askerden oluşan bir askeri birliktir. Komutanı Yüzbaşı ya da Kıdemli Üsteğmen’dir.
II. Dünya Savaşı sırasında bölüklerin kadroları genişlemiştir, üç tüfekli muharebe taburunun yanı sıra yakın destek ateşi sağlayan ekip silahlarını -havan, makineli tüfek, tanksavar- kullanan bir takım olarak organize edilmeye başlanmıştır. Bu tür bölükler 6 subay, 187 erden oluşmaktadır.
Günümüzde bölükler belirli işlevleri yerine getirmek üzere muharebe, istihkam, keşif gibi ya da belirli bir sınıf silahın -tank, havan, uçaksavar, tanksavar- temelinde ve muharip piyade bölükleri olarak organize edilir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bölükler Muhabere Bölüğü
Lojistik Destek Bölüğü
Bakım Onarım Bölüğü
Sıhhiye Bölüğü
Keşif Bölüğü
İstihkam Bölüğü
Muhafız Bölüğü
Karargah ve Destek Bölüğü


5-TABUR
Tabur, bir yarbay ya da binbaşının komuta ettiği, bölükten büyük, alaydan küçük askeri taktik birliktir. Günümüz ordularında ana silahlarına göre tank taburu, piyade taburu, topçu taburu gibi tabur sınıfları bulunmaktadır. Hava kuvvetlerinde tabur, genellikle filo olarak adlandırılır.
Taburlar ana silah türüne göre tank taburu, topçu taburu, tanksavar taburu, uçaksavar taburu, piyade taburu gibi muharip taburlardır.
Topçu taburları üç ya da dört topçu bataryası -topçu bölüğü- olarak tertiplenir. Diğer muharip taburlar da çoğunlukla üç muharip bölük ve bir ikmal bölüğünden oluşur.
Piyade taburları, 20. yüzyılda bir karargah bölüğü, bir tüfek bölüğü ve bir ağır silah -tank, top- bölüğü olarak organize edilmiştir. Günümüzde de 800-900 askerden oluşan taktik açıdan kendine yeterli birlikler olarak benzer düzende organize edilmektedir.
Bu şekildeki muharip taburların yanı sıra ordu bünyelerinde belirli görevleri yerine getirmek için oluşturulan taburlar da teşkil edilmektedir. Sıhhiye taburu, istihkam taburu, keşif taburu gibi.
Muhabere taburu Taburun diğer birliklerle, esas olarak da bağlı bulunduğu Alay karargahı ile iletişimini sağlayan unsurdur. Muharebe taburları genelde aşağıdaki gibi teşkilatlanmıştır.

1 Tabur karargahı
1 Telsiz bölüğü
1 Röle bölüğü
1 Bakım onarım müfrezesi

Bakım onarım taburu Bakım onarım taburu, Alay bünyesindeki her türlü çalışan makine, techizat ve araçları bakım ve onarımını üstlenen teknik kadroları barındıran birimdir. Bakım onarım taburu, genelde aşağıdaki gibi teşkilatlandırılır.

Tabur karargahı
2 Paletli araç bakım bölüğü
1 Tekerlekli araç bakım bölüğü
1 Mühimmat bakım bölüğü
1 Taşıt kurtarma bölüğü
1 Özel bakım bölüğü
1 Bakım onarım müfrezesi

İstihkam taburu Alayın ulaşımı için gerekli altyapıdan ve arazi güvenliğinden sorumlu birimdir. İstihkam taburuları genelde aşağıdaki gibi teşkillenmiştir.

Tabur karargahı
1 Mayın temizleme bölüğü
1 İnşa bölüğü
1 Yol köprü inşa bölüğü
1 Seyyar köprü bölüğü
1 İstihkam keşif bölüğü
1 Muhabere bölüğü
1 Bakım onarım müfrezesi

Kimyasal savunma taburu Kimyasal silahlar ve bunların etkilerine karşı gereken önlemleri almakla görevli, özel eğitimli elemanlardan oluşturulur. Kimyasal savunma taburlarında genel olarak şu alt birimler bulunur.

Tabur karargahı
1 Dekontaminasyon bölüğü
1 Kimyasal keşif bölüğü
1 Bakım onarım müfrezesi
Lojistik destek taburu Alayın her türlü ikmal malzemesinin temini, nakliyesi ve bakımından sorumlu birimdir.

Tabur karargahı
2 Mühimmat nakil bölüğü
2 Yakıt nakil bölüğü
1 Nakliye bölüğü
1 Sahra mutfak birimi
1 Bakım onarım müfrezesi
Sıhhiye taburu
Tabur karargahı
1 Sıhhiye bölüğü
1 Hasta-yaralı nakil bölüğü
1 Dezenfeksiyon bölüğü
1 Bakım onarım müfrezesi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki taburlar Keşif Ve Elektronik Muharebe Taburu
İstihkam Taburu
Muhabere Taburu
Kimyasal Savunma Taburu
Lojistik Destek Taburu
Bakım Onarım Taburu
Sıhhiye Taburu
Tanksavar Taburu
Tank Taburu
Kundağı Motorlu Top Taburu
Çok Namlulu Roketatar Taburu
Tatbikat Taburu


6-ALAY
Alay, bir albayın komutası altında üç dört taburdan oluşan askeri birimdir. Bir askeri teşkilatlanma olarak çok eski tarihe dayanmaktadır. 16. yüzyıl ortalarında Fransız süvari birliklerine de alay denmekteydi. Daha sonraki yüzyıllarda alayların kendi sancak, üniforma ve armaları geliştirilmiş ve belirli alaylar belirli bir kişilik, askeri kariyer edinmişlerdir.
19. yüzyıl başlarına kadar Avrupa ve Birleşik Devletler ordularında alaylar 10 bölükten oluşmaktaydı. Napolyon ise alay teşkilatında yeni düzenlemelere gitmiş ve komutası aldındaki alayları, birisi karargahta, diğer ikisi de arazide olmak üzere üç tabur şeklinde teşkilatlandırmıştır. 20. yüzyılın hemen başlarında Birleşik Devletler ordusu da bu tertiplenişini benimsemiştir. Alayların bu yapısı I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı sırasında değişmemiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde alaylar, aynı sınıftan unsurların ya da aynı ana silah temelinde teşkillenmiş en büyük çaptaki birliklerdir
Piyade alayı
Piyade alayları, alay karargahı üç piyade taburu, bir tanksavar bölüğü, bir piyade hava bölüğü, bir muhabere takımı, bir piyade hafif kolundan oluşmaktadır.
Topçu alayı
Ana silahı çeşitli çap ve modeldeki toptan oluşan, alay düzeyindeki askeri birliktir. Ana silah olan topun bağımsız olarak hareket edebilmesi ya da çekilerek hareket ettirilebilmesine göre kundağı motorlu ya da çekili topçu alayı olarak tanımlanır.
alay karargahı

3 kundağı motorlu ya da çekili topçu taburu
1 çok namlulu roket taburu
1 hedef tespit bataryası
1 kimyasal savunma müfrezesi
1 lojistik destek bölüğü
1 bakım onarım bölüğü
1 sıhhiye müfrezesi
Hava savunma alayı
alay karargahı
1 erken uyarı ve hedef tespit bataryası
1 füze teknik bataryası
4 ya da 5füze bataryası
1 kimyasal savunma müfrezesi
1 lojistik destek bölüğü
1 bakım onarım bölüğü
Hudut alayı
Her Hudut Alayında 3 tane hudut taburu ve her taburunda 4 hudut bölüğü bulunur ancak bir taburun 5 tane bölüğü vardır, çünkü o 5.Hudut bölüğü alayın içinde bulunur.
Alay Karargahı
Alay Karargah Takımı
Alay Hizmet Birliği
1 Lojistik Destek Bölüğü
1 Bakım bölüğü
1 İstihkam Savaş Takımı
1 Boru Trampet Takımı
1 Revir
1 Muhabere Takımı


7-TUGAY
Ana savaşçı unsuru tank olan tugaylardır. Teşkilatlanması genellikle aşağıdaki gibidir.
Tugay, alaydan büyük, tümenden küçük askeri taktik birimlerdir. Personel sayısı ihtiyaçlara göre değişmekle beraber 5.000 askerden oluşan askeri birliklerdir. Organizasyonunda piyade bölüklerinden, tank gücüne, istihkam bölügüne her türlü ikmal ve muhabere birimine sahiptir. Tugayın en önemli özelliği, kendi kendine yetebilen en küçük askeri birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral’dir.
Tugaylar bünyesinde farklı alaylar barındırabilir. Teşkilatlarındaki ana savaşçı unsura göre piyade tugayı, tank tugayı, topçu tugayı olarak tanımlanırlar.
Mekanize piyade tugayı
Mekanize piyade tugayı, intikali zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. Bir mekanize piyade tugayının teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

Tugay karargahı
2-4 Mekanize piyade taburu
1 Tank Taburu
1 Kundağı motorlu top taburu
1 Hava savunma taburu
1 Tanksavar taburu
1 Keşif bölüğü
1 İstihkam bölüğü
1 Muhabere bölüğü
1 Kimyasal savunma bölüğü
1 Lojistik destek bölüğü
1 Bakım onarım bölüğü
1 Sıhhiye bölüğü
Zırhlı tugay
Tugay karargahı
3 Tank Taburu
1 Topçu taburu
1 Hava savunma taburu
1 Keşif bölüğü
1 İstihkam bölüğü
1 Muhabere bölüğü
1 Kimyasal savunma bölüğü
1 Lojistik destek bölüğü
1 Bakım onarım bölüğü
1 Sıhhiye bölüğü


8-TÜMEN
Tümen, modern ordularda herhangi bir harekatı kendi başına bağımsız olarak yapabilmek için gerekli tüm sihaları ve hizmetlerini bünyesinde barındıran en küçük askeri birliktir. Savaş şartlarına ve ülkelere göre değişmekle beraber mevcudu genelde 10,000 ile 20,000 kişiden oluşur ve bir Tümgeneral komutasındadır. Çeşitli harekat şekillerine göre tümenler temelde zırhlı tümenler ve piyade tümenleri olmak üzere iki biçimde teşkilatlandırılırlar. Piyade tümenleri ise personelin ve malzemenin sevk araçlarına göre motorize ve mekanize olarak yapılandırılırlar.

1 Motorize Piyade Tümeni
2 Mekanize Piyade Tümeni
2.1 Gelişim süreci
3 Zırhlı Tümen
Motorize Piyade Tümeni
Motorize piyade, intikali motorlu taşıt araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. “Bindirilmiş piyade” olarak da bilinir. Bir motorize piyade tümeninin teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.
Tümen karargahı
3 Motorize piyade tugayı
1 Komando taburu
1 Çekili topçu alayı
1 Hava savunma alayı
1 Tanksavar taburu
1 Keşif taburu
1 İstihkam taburu
1 Muhabere bölüğü
1 Kimyasal savunma bölüğü
1 Lojistik destek bölüğü
1 Bakım onarım bölüğü
1 Sıhhiye bölüğü
Mekanize Piyade Tümeni
Mekanize piyade, intikali zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muhabere araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. Bir mekanize piyade tümeninin teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.
Tümen karargahı
1 Zırhlı tugay
3 Mekanize piyade tugayı
1 Kundağı motorlu topçu alayı
1 Hava savunma alayı
1 Tanksavar taburu
1 Keşif taburu
1 İstihkam taburu
1 Muhabere taburu
1 Kimyasal savunma taburu
1 Lojistik destek taburu
1 Bakım onarım taburu
1 Sıhhiye taburu
Gelişim süreci
I. Dünya Savaşı’nın ilk yılı olan 1914 yılı sonlarında, Batı Cephesi’nde, siper savaşında cepheler kilitlenmişti. Savaşın sonlarında tankların, piyade destek unsuru olarak kullanılması deneyimleri, bu konuda başarılı sonuçlar vermiş ve tankların cephelerin kilitlenmesini açacak bir anahtar olduğu görülmüştür.
Savaşı izleyen yıllarda bünyesinde bir tank tugayının da yer aldığı piyade tümenleri hızla yaygınlaşmıştır. II. Dünya Savaşı’nın deneyimleriyle ve Yıldırım savaşı doktirininin uygulamada gösterdiği olağanüstü başarıyla, motorize piyade tümenleri, tank unsuru içeren piyade tümenleri -mekanize piyade tümenleri- olarak yeniden teşkilatlandırılmış, tank unsuru içermeyen motorize piyade tümenleri ise sert zeminli yolların yaygın olduğu bölgelerde, uygun mevsimde kullanılan unsurlar olarak teşkilatlandırılmıştır.
Yine de mekanize piyade tümenlerindeki tank unsurları, II. Dünya Savaşı boyunca tankın, piyade destek unsuru olarak kullanılması işlevi görmüştür.
Zırhlı Tümen
Ana muharebe aracı tanklar olarak düzenlenmiş tümenlerdir. Bir zırhlı tümenin teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

Tümen karargahı
3 Zırhlı tugay
1 Mekanize piyade tugayı
1 Kundağı motorlu top alayı
1 Hava savunma alayı
1 Keşif taburu
1 İstihkam taburu
1 Muhabere taburu
1 Kimyasal savunma taburu
1 Lojistik destek taburu
1 Bakım onarım taburu
1 Sıhhiye taburu


9-KOLORDU
Kolordu, 3-4 tümen’den oluşan askeri birim. Kolordular birleşerek ordu’yu oluşturular ve korgeneral tarafından yönetilirler. Bünyesinde en az 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir, kolordu olarak çok nadir operasyon yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.


10-ORDU

Ordu,bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümünü belirtmek için de kullanılan bir terimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Türk Ordusu’nun resmi adı Türk Silahlı Kuvvetleri’dir.Ordular bir ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak ile görevli silahlı kurumlardır.
Üç ana bölümden oluşur Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri. Bu üç bölüme ek olarak Sahil Koruma, Jandarma, Deniz Piyadeleri gibi alt bölümlerde orduların bünyelerinde vardır.
Ayrıca Türk Kara Kuvvetleri’nde 4 ila 6 kolordudan oluşan askerî birliğe de Ordu denir. Ordulara birer Orgeneral tarafından komuta edilir.
kaynak: alıntı

16 Ekim 2017 Pazartesi

IRAK IN SİYASAL DİNİ VE ETNIK YAPISI


24 saatte Kerkük ü teslim ettiler

Irak ordusunun gece yarısından itibaren Kerkük'e operasyon başlatması Barzani yönetimini zora düşürdü. Operasyonun ilk günüde darmadağın olan Barzani yönetimindeki Peşmergeler, çatışmaya girmeden Kerkük Valilik binasını ordu güçlerine teslim etti.

Haşdi Şabi ile birlikte operasyonu sürdüren Irak ordusu, bölgede Peşmerge ve PKK'lı teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Sanayi bölgesi ve Havalimanını geri alan ordu birlikleri son olarakta Kerkük Valilik binasını herhangi bir karşılık görmeden geri aldı. Amerikan yapımı zırhlı araçlar ile bölgeye gelen Iraklı özel kuvvetler valilik binasını ele geçirdi.

Irak Ordusu Sözde Kürdistan a resmen savaş ilan etti. Permerge bitabolmuş durumda.

Irak ordusu Kerkük savaşı için düğmeye gece yarısı bastı. Gelen son dakika haberlere göre ordu güçleri Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için savaşı başlattı. Irak yönetimi son olarak dün akşam IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasında bulunarak, bunun savaş ilanı olduğunu açıklamıştı. İşte Kerkük savaşından gelen son haberler; Kerkük'ten gelen son dakika haberi Irak Ordusu'ndan oldu. Irak ordusu Kerkük sanayi bölgesi ve petrol rafinerisini ele geçirdi.

Irak Merkez Hükümeti Kerküğü tamamen ele geçirdi. Kürtler in bölgede durumu çok çok Vahim

Irak ordusu Kerkük yakınlarındaki yolları ve alt yapı tesislerini ele geçirdi. Irak ordusunun kentin güneyinden ilerlediği ifade edilirken, Tuzhumaratu bölgesinin kontrolü tamamen Irak merkezi hükümetine geçti.

KÜRDİSTAN ÖZERK YÖNETİMİ BAĞIMSIZLIK REFERANSDUMU

2017 Bağımsızlık referandumu sonrası ortalık kızıştı. Irak devleti seçim sonuçlarından sonra Kerküğe birliklerini yollayarak Kürdistan devletine asla izin vermeyeceklerini gösterdi. Bölgede bulunan peşmergeler Irak Silahlı Kuvetleri karşısında hiçbir şey yapamadan ordular Kerküğe kadar ilerledi. Kürdistan devletine bölgedeki hiçbir ulusun bağımsız bir kürdistana göz yumayacağı ap açık ortaya çıktı.

13 Ekim 2017 Cuma

DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİ 2017

FIRKATEYN ve KORVETLER

Barbaros Sınıfı (MEKO 200TN II A/B) Fırkateyn Adet Bilgisi:4
Yavuz Sınıfı (MEKO 200 TN I) Fırkateyn Adet Bilgisi:4 (İ Sınıfı fırkateynlerin envantere girmesiyle envanterden çıkarılacak)
Gabya Sınıfı (Eski Oliver Hazard Perry) Fırkateyn Adet Bilgisi:8 (STM ve Aselsan ortalığı ile DzKK bünyesinde Genesis modernizasyonuna tabi tutuldular, 4 adedine pruva tarafına 8 hücreli Mk-41 VLS ünitesi yerleştirildi)
MilGem Korvet Adet Bilgisi:4(Burak sınıfı korvetlerin yerine geçecektir. 2 adedi envantere girmiştir)
Burak Sınıfı (Eski Aviso A69) Korvet Adet Bilgisi:6 (Ada sınıfı korvetlerin envantere girmesiyle envanterden çıkarılacaklar)
İ Sınıfı Fırkateyn Adet Bilgisi:4 (İlk geminin inşasına 2017 başlarında başlanması hedefleniyor. Yavuz Sınıfı fırkateynlerin yerini alacak)

DENİZALTILAR

Preveze Sınıfı Denizaltı (Tip 209 1400 ton) Adet Bilgisi:4
Gür Sınıfı Denizaltı (Tip 209 1400+ Ton) Adet Bilgisi:4
Ay Sınıfı Denizaltı (Tip 209 1200 Ton) Adet Bilgisi:5 (2 (+2 opsiyon) kısmi modernizasyona tabi tutulacaktır.)
Reis Sınıfı Denizaltı (Tip 214TN 2000 Ton) Adet Bilgisi:6(Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı. Ay Sınıfı Denizaltıların yerini alacak. İlki 2018 de son denizaltı ise 2024 de teslim edilecektir)

HÜCUMBOTLAR

Doğan Sınıfı Hücumbot Adet Bilgisi:4
Rüzgar Sınıfı Hücumbot Adet Bilgisi:4
Yıldız Sınıfı Hücumbot Adet Bilgisi:2
Kılıç I/II Sınıfı Hücumbot Adet Bilgisi:9 (3 adet Kılıç I/ 6 adet Kılıç II)

MAYIN GEMİLERİ

Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemisi Adet Bilgisi:5
Aydın Sınıfı Mayın Avlama Gemisi Adet Bilgisi:6
Seydi Sınıfı Mayın Tarama Gemisi Adet Bilgisi:5
Felenk Sınıfı Mayın Tarama Gemisi Adet Bilgisi:3

KARAKOL GEMİLERİ

Tuzla Sınıfı Karakol Botu Adet Bilgisi:16 (14 adedinin kesin kabulü yapılmıştır)

ÇIKARMA GEMİ ve ARAÇLARI

Havuzlu Çıkarma Gemisi (Hormonlu LPD) Adet Bilgisi:1 (2021 yılında envantere girmesi planlanmaktadır)
Bayraktar Sınıfı Tank Çıkarma Gemisi (LST) Adet Bilgisi:1 (Şubat 2017 de envantere girecek)
Sancaktar Sınıfı Tank Çıkarma Gemisi (LST) Adet Bilgisi:1 (Ekim 2017 de envantere girecek)
Ertuğrul Sınıfı Tank Çıkarma Gemisi (LST) Adet Bilgisi:1
Bey Sınıfı Tank Çıkarma Gemisi (LST) Adet Bilgisi:2
Osmangazi Sınıfı Tank Çıkarma Gemisi (LST) Adet Bilgisi:1 (Kapsamlı olarak modernize edildi)
Çıkarma Gemi ve Araçları (LCU) Adet Bilgisi:30 (23 adedi çıkarma gemisi, 7 adedi çıkarma aracı)
Mekanize Vasıta Çıkarma Araçları (LCM) Adet Bilgisi:16
Süratli Amfibi Gemi (LCT) Adet Bilgisi:8

YARDIMCI GEMİLER

Okul Gemileri Adet Bilgisi:2
Eğitim Botları Adet Bilgisi:8
Akaryakıt İkmal Gemileri Adet Bilgisi:2
Akaryakıt Nakliye Tankerleri Adet Bilgisi:2
Su Gemileri Adet Bilgisi:3
Açık Deniz Römorkörleri Adet Bilgisi:1
Denizaltı Kurtarma Gemisi Adet Bilgisi:1
Kurtarma Gemisi Adet Bilgisi:1
Ağ Gemileri Adet Bilgisi:1
Hidrografi Gemileri Adet Bilgisi:1
İskenderun Sınıfı Personel Nakliye Gemisi (7948 Ton) Adet Bilgisi:1

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI ve GEMİLERİ

AB (Türk) Sınıfı (Deplasman Tonaj 150 - 180 Ton) Adet Bilgisi:7
SAR33 Sınıfı (Deplasman Tonaj 150 - 180 Ton) Adet Bilgisi:10
SAR35 Sınıfı (Deplasman Tonaj 180 - 210 Ton) Adet Bilgisi:4
SG1 Sınıfı (Deplasman Tonaj 35 Ton) Adet Bilgisi:1
SG50 Sınıfı (Deplasman Tonaj 29 Ton) Adet Bilgisi:12
SG21 Sınıfı (Deplasman Tonaj 180 Ton) Adet Bilgisi:14
SG80 Sınıfı (Deplasman Tonaj 156 - 195 Ton) Adet Bilgisi:14
KW15 Sınıfı (Deplasman Tonaj 56 - 70 Ton) Adet Bilgisi:4
MRTP (Kaan) 15 Sınıfı Hızlı Müdahale/Önleme (Deplasman Tonaj 4.4 - 18.7 Ton) Adet Bilgisi:18
MRTP (Kaan) 19 Sınıfı Hızlı Müdahale/Önleme (Deplasman Tonaj 30 Ton) Adet Bilgisi:1
MRTP (Kaan) 29 Sınıfı Hızlı Müdahale/Önleme (Deplasman Tonaj 83 - 97 Ton) Adet Bilgisi:9
MRTP (Kaan) 33 Sınıfı Hızlı Müdahale/Önleme (Deplasman Tonaj 87 - 113 Ton) Adet Bilgisi:13
Arama Kurtarma Gemisi 1700ton Adet Bilgisi:4

DENİZ KARAKOL UÇAKLARI ve HELİKOPTERLERİ

CN 235 100M DKU/DSH/DGU (Deniz Karakol Uçağı)(Denizaltı Savunma Harbi)(Deniz Gözetleme Uçağı) Adet Bilgisi:9 (6 DKU + 3 DGU)
ATR 72/600 DKU/DSH Adet Bilgisi:8(6 adedinin DKU, 2 adedinin de irtibat ve nakliye amacıyla çıplak teslim edilmesi amaçlanmıştır. İrtibat ve nakliye amaçlı iki uçak teslim edilmiştir)
TB 20 (Eğitim ve Kurye Amaçlı) Adet Bilgisi:7
S 70 B 28 Sea Hawk DSH/SUH (Deniz Şahini) Adet Bilgisi:24
AB 212 DSH/SUH/EH Adet Bilgisi:9(6 Denizaltı Savunma Harbi/Suüstü Harbi + 3 Elektronik Harp)(2017 de envanter dışına çıkarılacaklar)
AB 212 Adet Bilgisi: 2 (Genel Maksat amaçlı Deniz Kuvvetlerine transfer edilmiştir)
AB 412 AK (Arama Kurtarma) Adet Bilgisi:13(SGK envanterinde arama kurtarma görevleri için kullanılmkatalar)

ANTİ GEMİ FÜZELERİ

Not: Silahların maksimum menzilleri baz alınmıştır.

RGM 84 Block 1C Harpoon (Menzil 120 km) Adet Bilgisi:350+
RGM 84 Harpoon Block II(Menzil 120+) Adet Bilgisi:51
UGM 84 Block 1C Sub Harpoon (Menzil 120 km) Adet Bilgisi:48(Preveze ve Gür İçin)
MM 38 EXOCET (Menzil 42 km) Adet Bilgisi:24 (Burak Sınıfı (Eski Aviso A69) Korvetler için)
AGM 119 MK2 MOD7 Penguin (Menzil 35 km) Adet Bilgisi:26 (Sea Hawk Helikopterleri için)
AGM 114K Hellfire II (Menzil 8 km) Adet Bilgisi:84 füze (AGM 114M versiyon S 70B Sea Hawk için)

TORPİDOLAR

Not: Silahların maksimum menzilleri baz alınmıştır. Torpidolar için menziller ayarlanan hıza ve derinliğe göre değişim göstermektedir.

MK 54 Hafif Torpido (Menzil 11 km) Adet Bilgisi:100 (Su-Üstü Savaş Gemilerinde, Sea Hawk ve AB-212 DSH, CN-235 ve ATR-72 DKU Platformaları için)
MK 46 MOD5A (Menzil 11 km) Adet Bilgisi:750 (Su-Üstü Savaş Gemilerinde, Sea Hawk ve AB-212, CN-235 ve ATR-72 DKU Platformaları için)
Mk37-Mod2/Mod3 (Menzil 21 km Tel Güdümlü, Aktif ve Pasif Sonar Özgüdümlü) Adet Bilgisi:50+(Atılay Sınıfı İçin)
SST4 (Menzil 37 km Tel Güdümlü, Pasif Sonar Özgüdümlü) Adet Bilgisi:50+(Atılay Sınıfı İçin)
MK24-Mod2 Tigerfish (Menzil 39 km Tel Güdümlü, Pasif Sonar Özgüdümlü) Adet Bilgisi:90(Preveze ve Gür Sınıfı İçin)
DM2-A4 Seehecht (Menzil 50 km Tel Güdümlü, Pasif Sonar Özgüdümlü) Adet Bilgisi:40(Preveze ve Gür Sınıfı İçin)
MK48 Mod 6AT(Menzil 50 km Tel Güdümlü, Pasif Sonar Özgüdümlü) Adet Bilgisi:42(Alma aşamasında)(Modernize edilen Ay ve alınacak Tip 214TN ler için)
A-244 324mm (AB 212 DSH için) Adet Bilgisi:50

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

RIM-66B SM-1MR (Menzil 50 km Tavan 19 km) Adet Bilgisi:432 füze(Gabya Sınıfı Gemiler için)
RIM 116A RAM (Menzil 7.5 km) Adet Bilgisi:400 füze(Ada Sınıfı Korvetler için)
RIM 7P Sea Sparrow (Menzil 18 km) Adet Bilgisi:40 füze(Yavuz Sınıfı Fırkateynler İçin)
RIM 7M Sea Sparrow (ASPID MK 1) (Menzil 18+ km) Adet Bilgisi:216 füze(Yavuz Sınıfı Fırkateynler için)
RIM-162B ESSM SAM (Menzil 50+ km) Adet Bilgisi:400 füze (Barbaros ve SalihReis Sınıfı , 4 Adet Gabya Sınıfı Fırkateynler İçin)
Zıpkın KMS(Kaideye Monteli Stinger)(1x4 Fim 92C RMP Stinger (8 km) + 1 Adet 12,7mm uçaksavar) Adet Bilgisi:21 (Land Rover Defender 130 Şasesi üzerine şekillendirilmiştir. Ayrıca 1 Adet 12,7mm uçaksavar silahına sahiptir. Sabit tesisleri alçak irtifa saldırı uçaklarından ve helikopterlerden korumak için geliştirilmiştir) 

HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ 2017

SAVAŞ UÇAKLARI

F 35 A Adet Bilgisi:100 (+16 opsiyon)(Daha Envantere Girmedi. İlk 2 uçak 2018 de envantere girecektir)
F 16 C/D Blok 30 Adet Bilgisi:36 (28 C + 8 D)
F 16 C Blok 30 Adet Bilgisi:1 (Milli aviyonik modernizasyona tabi oldu)
F 16 C/D Blok 40 Adet Bilgisi:101 CCIP* (87 C + 14 D)
F 16 C/D Blok 50 Adet Bilgisi:71 CCIP* (53 C + 19 D)
F 16 C/D Blok 50+ Adet Bilgisi:30 (14 C + 16 D)
F 4E 2020 T Adet Bilgisi:45

NF 5 A/B 2000 Adet Bilgisi:16 (10 A + 6 B) ( Türk Yıldızları. Gösteri amaçlı)

CCIP*: Common Configuration Implementation Program. Yani ortak konfigürasyonda aviyonik modernizasyon.

EĞİTİM UÇAKLARI

T 38 A Talon Adet Bilgisi:68 (55’i T 38M seviyesinde modernize edildi)
SF 260 D Adet Bilgisi:30 (Yeni tip BEU (Başlangıç Eğitim Uçağı) ile değiştirilecek.)
T 41 D Mescalero Adet Bilgisi:28 (Yeni tip BEU (Başlangıç Eğitim Uçağı) ile değiştirilecek.)
KT 1T Adet Bilgisi:40(+ 15 Opsiyon)

NAKLİYE, İSTİHBARAT, HAVADAN ERKEN İHBAR ve KONTROL, TANKER UÇAKLARI

C 130 T Herkül Adet Bilgisi:19(6 B + 13 E)(Erciyes Modernizasyonu devam etmekte.)(6 adedi suudi arabistan dan alındı. 2 adedi silahlı uçak konfigürasyonuna dönüştürülmesi bekleniyor)
C 160 D Transall Adet Bilgisi:14(3 adedi AselFLIR-300T, hava veri terminali ve anteni entegre edilerek ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) görevleri için uyarlanmaktadır)
CN 235 100M Adet Bilgisi:31 (24 Nakliye ve Ambulans + 3 Vip + 1 Açık Semalar Uçağı + 3 MAK (Muharebe Arama Kurtarma))(Ayrıca üçü AselFLIR-300T, hava veri terminali ve anteni entegre edilerek ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) görevleri için kullanılmaları planlanmıştır)
CN 235 100M ELINT/SIGINT(Electronic Intelligence/Signals Intelligence/Elektronik İstihbarat/Sinyal İstihbaratı) Adet Bilgisi:16 (Kokpit üstünde ve gövde altında yer alan sensör ve antenlere ve kanat altı istasyonlarında iki adet MILSIS-2U Radar EDT sistemine sahiptir. EH uçağı değildir. Düşman radar sinyallerini çok uzun menzillerden hassas bir biçimde tespit edip sınıflandırabildiği ve elde ettiği sinyalleri kayıt ederek bir radar veri bankası oluşturulmasına yardımcı olduğu ayrıca telsiz haberleşmesini dinleme ve kestirme kabiliyetleri sayesinde iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenmektedir)
KC 135 R Stratotanker Adet Bilgisi:7 (Tanker uçağı. ABD'de aviyonik modernizasyonundan geçtiler)
A 400 M Adet Bilgisi:10(Nakliye uçağı. 2 adedi teslim edildi)
B 737 700/ MESA Radarlı HEİK (Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı) Adet Bilgisi:4(+ 2 Opsiyon)
C-550 Citation II Adet Bilgisi:2
C-650 Citation VII Adet Bilgisi:2
Gulfstream G-17 Adet Bilgisi:1
Gulfstream G-550 Adet Bilgisi:2
Beechcraft Super King-Air 350ER (MC-12W Liberty) ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) Adet Bilgisi:5 (ABD den 2 yıllık bir süreliğine Kuzey Irak taki terör faliyetleri için bir adet yer istasyonuyla beraber kiralanmıştır)

DESTEK HELİKOPTERLERİ

AS 532 AL MK 1 Cougar Adet Bilgisi:20(14 AK + 6 MAK)
UH 1H Adet Bilgisi:20

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Heron Male İHA (İnsansız Hava Aracı) (1000 km, 52 Saat, 9144 m irtifa) Adet Bilgisi:3 Sistem (10 Uçak)
Harpy İHA (Anti Radar) (500 km) Adet Bilgisi:2 Batarya (107 Uçak)
Bayraktar Mini İHA (15 km, 60 dk, 600-3600 m irtifa) Adet Bilgisi:37 Sistem (148 Uçak)
TAI ANKA Male İHA (1000 km, 24 Saat, 9144 m irtifa) Adet Bilgisi: 1 Sistem (5 Uçak) + 10 Uçak (Halen prototipler üzerinde faydalı yüklerle(AselFLIR-300T) test uçuşları icra ediliyor)
Çaldıran Taktik İHA (1500 km, 14 Saat, 6858 m irtifa) Adet Bilgisi:2 Sistem (12 Uçak)(+6 Uçak Opsiyon)
Vestel Karayel Taktik İHA (150 km+, 20+ Saat, 6858 m irtifa) Adet Bilgisi:1 Sistem (6 Uçak)
Malazgirt E/B(Elektrik/Benzin Motorlu) Helikopter İHA Adet Bilgisi:4 (2 adedi E, 2 adedi B)

HAVADAN YERE GÜDÜMLÜ FÜZELER

Not: Silahların maksimum menzilleri baz alınmıştır. Menziller irtifa ve hıza göre değişim göstermektedir.

SOM-A ( 200 km+) Adet Bilgisi:?(Seri üretime devam ediliyor) (ANS*/INS*, KKS*/GPS* ile donatılmıştır)(F4E 2020T ve F16 Blok 40 ta kullanılacaktır)
SOM-B1 ( 200 km+) Adet Bilgisi:?(Seri üretime devam ediliyor) (ANS*/INS*, KKS*/GPS*ve IIR*(640x512 çözünürlükte soğutmalı tip) ile donatılmıştır)(F4E 2020T ve F16 Blok 40 ta kullanılacaktır)
SOM-B2 ( 200 km+) Adet Bilgisi:?(Seri üretime devam ediliyor) (ANS*/INS*, KKS*/GPS *ve IIR*(640x512 çözünürlükte soğutmalı tip) ile donatılmıştır. Beton delici bir harp başlığı vardır)(F4E 2020T ve F16 Blok 40 ta kullanılacaktır)
SOM-J ( km) Adet Bilgisi:?(Geliştirme çalışmaları devam ediyor)(Sabit ve hareketli su üstü hedefler için tasarlanmaktadır)(F35 te kullanılacaktır)
AGM 88 B HARM (Anti Radar) (105 km) Adet Bilgisi:95
AGM 65 A/B Maverick TV (28km) Adet Bilgisi:550(Raf ömrü dolan önemli bir kısmı envanter dışı kalmıştır)
AGM 65 G/G2 Maverick IIR (28km) Adet Bilgisi:470(327 adet G, 143 adet G2)
AGM 142 Popeye I (80-100 km) Adet Bilgisi:46
AGM 84 K SLAM-ER (250 km) Adet Bilgisi:48

HAVADAN YERE GÜDÜMLÜ/GÜDÜMSÜZ BOMBALAR

Paveway I/II (GBU 10/12 Lazer Güdümlü Bomba)(227kg/908 kg) Adet Bilgisi:1200+
CBU 58 B (Demet Bomba) Adet Bilgisi:?
MK 20 Rockeye II (Demet Bomba) Adet Bilgisi:?
BLU 107 Durandal II (Pist Tahrip Bombası) Adet Bilgisi:523
MK 82 (227 kg) (Serbest Düşümlü Genel Maksat Bombası) Adet Bilgisi:? (Çok Sayıda)
MK 84 (908 kg) (Serbest Düşümlü Genel Maksat Bombası) Adet Bilgisi:? (Çok Sayıda)
GBU 8 B HOBOS Adet Bilgisi:200
Paveway I/II T (Aselsan GBU 10/12) Adet Bilgisi:?
TUBITAK-SAGE 227 kg/908 kg LGB (Lazer Güdümlü Bomba) Adet Bilgisi:?
GBU 31B[V]I/B ve [V3]B JDAM (24 km) Adet Bilgisi:200 (MK 84/BLU 109 JDAM kiti eklenmiş hali)
GBU 38 JDAM (24 km) Adet Bilgisi:200 (MK 82/BLU 111/B JDAM kiti eklenmiş hali)
BLU 109 Adet Bilgisi:100
AGM 154 A 1 JSOW Blok II/BLU 111 (225 kg, 22-130 km) Adet Bilgisi:50
AGM 154 C Broach (246 kg, 22-130 km) Adet Bilgisi:54
CBU 103/CEM WCMD Adet Bilgisi:50
CBU 105/SFW WCMD Adet Bilgisi:50
NEB(Nüfuz Edici Bomba) Adet Bilgisi:? (Seri üretime devam ediliyor)(HGK* ile menzili yüksek irtifadan bırakıldığında 27 km alçak irtifadan bırakıldığında 11 km dir)

Not: HGK*, KGK* ve LGK* çalışmalarıyla MK82, MK84 ve MK 20 tipi klasik mühimmatlar birer akıllı bombaya dönüştürülmektedir. Eldeki güdüm kitlerinin millileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır)

*KGK: Kanatlı Güdüm Kiti(MK 82 ve MK 20 için)
*LGK: Lazer Güdüm Kiti(MK 82 ve MK 84 için)
*HGK: Hassas Güdüm Kiti(MK 84 için)
*ANS/INS: Ataletsel Navigasyon Sistemi/Inertial Navigation System
*KKS/GPS: Küresel Konumlandırma Sistemi/Global Positioning System
*IIR: Imaging Infrared(Görüntüleyici Kızıl Ötesi)

HAVADAN HAVAYA FÜZELER

AIM 9 P3 Sidewinder (8 km) Adet Bilgisi:750+ (IR güdümlü, yan açıdan hedefe orta derece zorlukta kilitlenen)
AIM 9 S Sidewinder (8 km) Adet Bilgisi:810 (IR güdümlü, her açıdan hedefe orta derece zorlukta kilitlenen)
AIM 9 M Sidewinder (8 km) Adet Bilgisi:200 (IR güdümlü, her açıdan hedefe kolay kilitlenen)
AIM 9 X Blok 1 Sidewinder (13 km) Adet Bilgisi:232 (IR güdümlü, her açıdan hedefe kolay kilitlenen)
AIM 9 X Blok 2 Sidewinder (13 km) Adet Bilgisi:117 (IR güdümlü, her açıdan hedefe kolay kilitlenen)
AIM 120 B AMRAAM (70 km) Adet Bilgisi:138 (Aktif radar güdümlü, her açıdan hedefe kolay kilitlenen)
AIM 120 C7 AMRAAM (112 km) Adet Bilgisi:107 (+145)(Aktif radar güdümlü, her açıdan hedefe kolay kilitlenen)

HEDEFLEME ve SEYRÜSEFER PODLARI

AN/AAQ-14 LANTIRN Hedefleme Podu Adet Bilgisi:40 (F 16C/D Blok 40 için)
AN/AAQ-13 LANTIRN Seyrüsefer Podu Adet Bilgisi:40 (F 16C/D Blok 40 için)
AN/AAQ-13 LANTIRN ER Seyrüsefer Podu (Modernize edilmiş) Adet Bilgisi:30 (F 16C/D Blok 50+ için)
AN/AAQ-33 Sniper XR Geliştirilmiş Hedefleme Podu Adet Bilgisi:30 (F 16C/D Blok 50+ için)
AselPod Hedefleme Podu Adet Bilgisi:20 (F 16C/D ve F 4E 2020 T için) (4 adet prototip üretimden sonra geri kalan 16 adet seri üretime girecektir. Şuan 1 adet prototip, F 4E 2020 T uçağında test edilmektedir)
DB-110 Keşif Podu Adet Bilgisi:4 (F 16C/D Blok 30/40/50+ için)

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

MIM-14 Nike Hercules (Menzil 144 km Tavan 45,7 km) Adet Bilgisi:72 Atıcı (59 ve 64 yılları arasında ABD den 8 sistem (24 Batarya ve 64 Atıcı) ve 520 MIM-14A/B füzesi alındı)(Envanter dışına çıkarılıyorlar)
I-HAWK XXI (Füze için Menzil 40 km Tavan 18 km, Radar için Menzil 70 km) Adet Bilgisi:8 Batarya(24 Adet M192 Atıcı, 175 Füze, 8 adet AN/MPQ-64 Sentinel 3D Radar, 8 adet AN/MPQ-61 HPI Aydınlatma Radarı)
Rapier BIX (Füze için Menzil 8 km Tavan 3 km, Radar için Menzil 25 km Tavan 12 km) Adet Bilgisi:72 Atıcı, 840 Mk 2B Füze, 40 adet DN181 Blindfire II Radar)
Rapier BI (Füze için Menzil 5 km Tavan 3 km, Radar için Menzil 25 km Tavan 12 km) Adet Bilgisi:14 Atıcı, 515 MK 1 Füze)
Zıpkın KMS(Kaideye Monteli Stinger)(1x4 Fim 92C RMP Stinger (8 km) + 1 Adet 12,7mm uçaksavar) Adet Bilgisi: 32 (Land Rover Defender 130 Şasesi üzerine şekillendirilmiştir. Ayrıca 1 Adet 12,7mm uçaksavar silahına sahiptir. Sabit tesisleri alçak irtifa saldırı uçaklarından ve helikopterlerden korumak için geliştirilmiştir)

KARA KUVVETLERİ ENVANTERİ 2017

ANA MUHAREBE TANKLARI

ALTAY AMT (Ana Muharebe Tankı) Adet Bilgisi:250(Daha Envantere girmedi) (Altay adı altında geliştirme çalışmaları Hareket Kabiliyeti Testi Ön Prototipi (MTR), Atış Testi Ön Prototipi (FTR) ve Balistik Gövde ve Kule Prototipi (BH&T) üzerinde devam etmektedir.Ayrıca MTR ve FTR prototiplerinden elde edilen geri bildirimler ile İki Türk Ana Muharebe Tankı prototipine (PV1 ve PV2) yansıtılacaktır. Tüm bu çalışmalar 2015 sonuna kadar gerçekleştirilecektir. Bundan sonra seri üretim fazına geçilerek 5 yıllık bir süreçte 250 adet tankın üretimi planlanmıştır)
LEOPARD 2A4 Adet Bilgisi:339 (+15 Tank yedek parça, 1 Adet Aselsan tarafından modernize edilerek NG (Next Generation) olarak adlandırılmaktadır)
LEOPARD 1T Adet Bilgisi:171
LEOPARD 1 A3 T1 Adet Bilgisi:184 (Envanter dışına çıkarılarak çeşitler amaçlardaki sistemler için platform görevi görecektir)
M 60T Adet Bilgisi:170
M 60 A3TTS Adet Bilgisi:650
M 48 A5T2 Adet Bilgisi:750 (Milli Tankların envantere girmesiyle envanter dışına çıkarılacaklar)

ZIRHLI DESTEK ARAÇLARI

M48 A5T Adet Bilgisi:105 (Mayın Temizleme Sistemli, Dozer Bıçaklı, Kepçeli ve Vinçli Sistemlerle Donatılmışlardır)
M88A2 Kurtarma Aracı Adet Bilgisi:33
Leopard 1TR Leguan Kayar Köprü Sistemi Adet Bilgisi: 36( LEOPARD 1 A3 T1 şasisi üstüne şekillendirilmiştir)
AZMİM (Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinası) Adet Bilgisi:12
SYHK/Samur (Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü) Adet Bilgisi:52 (PARS 8x8 TTZA(Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç) üzerine şekillendirilmiştir. 48 Araç(4 Set) kullanım amaçlı, 4 Araç (1 Set) eğitim amaçlı kullanılacaktır)
WFEL Kuru Destek Köprüsü Adet Bilgisi:2 Sistem (3 taşıyıcı araç/3 treyler. Taşıyıcı Oshkosh M1975 taktik araçtır. 40 metrelik köprü seti)
Husky 2G Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi Adet Bilgisi:4 (Ayrıca 2 adet R-Visor Talon uzaktan kumandalı mayın tespit robotu ile beraber)

ZIRHLI ARAÇLAR

ACV 300 ZMA (Zırhlı Muharebe Aracı) Adet Bilgisi:650
ACV 300 GZPT (Geliştirilmiş ZPT) Adet Bilgisi:1381
M 113 A2T1/A2T2 ZPT Adet Bilgisi:2000+
BTR 80 (8x8) Adet Bilgisi:180(Aselsan tarafından Termal Nişangah eklenmiştir. Üs bölgesine yakın bölgelerin yol güvenliğini sağlamaktadır)
BTR 60PB (8x8) Adet Bilgisi:295(Kapsamlı modernizasyonla motorları BMC tarafından yenilenmiştir. Amfibik özelliği yoktur. Tesislerin savunmasında zırhlı mevzi gibi kullanılmaktadır)
BMC Kirpi MRAP (4x4) Adet Bilgisi: 614, 2015 itibarı ile hepsi teslim edilmiştir
Otokar KOBRA (4x4) Adet Bilgisi:1219+
Otokar KOBRA II (4x4) Adet Bilgisi:287+ (Siparişler devam edecek)
Otokar AKREP (4x4) Adet Bilgisi:260+
Shorland S55 (4x4) Adet Bilgisi:40 (EGM tarafından kullanılmaktadır)
Otokar ZPT (4x4) Adet Bilgisi:500+
Commando V-150S (4x4) Adet Bilgisi:124 (EGM tarafından kullanılmaktadır 20 adedi su topuyla donatılmıştır)
Dragon (4x4) Adet Bilgisi:230 (150 adedi Jandarma tarafından (80 adedi Patroller-2 iç güvenlik versiyonu) 80 adedi EGM tarafından kullanılmaktadır)

SALDIRI HELİKOPTERLERİ

T 129A/B Adet Bilgisi:21 (6 adedi A (Erken Duhul Helikopteri) 15 adedi B (26 adet daha teslim edilecek). 1 Adedi test bed olarak kullanılacak)
AH 1W Super Cobra Adet Bilgisi:11 (ABD den alınan 3 adet dahil)
AH 1P Cobra Adet Bilgisi: 12
TAH 1P Cobra Adet Bilgisi:4(Silahsız Eğitim Amaçlı)
AH 1S Cobra Adet Bilgisi:12(11 Yedek Parça ve Eğitim Amaçlı + 1 Test Amaçlı (Test Bed))

GENEL MAKSAT ve EĞİTİM HELİKOPTERLERİ

UH 1H/AB 205 Adet Bilgisi:90+
UH 1H/AB 205 Adet Bilgisi:74(51 UH 1H + 23 AB 205 (Modernize Edildi))
AS 532 UL MK 1 Cougar Adet Bilgisi:28(4 AK + 4 Ambulans + 4VIP + 16 Genel Maksat)
S 70 D 28 Black Hawk (Kara Şahin) Adet Bilgisi:52(4 Ambulans + 5 AK + 2 MAK + 41 Genel Maksat)
S 70 A 28 Black Hawk (Kara Şahin) Adet Bilgisi:40(1 VIP + 8 MAK + 31 Genel Maksat)
S 70 A 17 Black Hawk (Kara Şahin) Adet Bilgisi:11(4 Genel Maksat + 1 VIP + 6 EGM)
Mil Mi 17 Hip H IV/IV A Adet Bilgisi:17(Kısmi modernizasyon yapıldı)
CH-47F Chinook Adet Bilgisi:11 (Daha envantere girmedi. 1 adedi VIP maksatlı. Daha sonra ABD menşeili bazı aviyonikler Aselsan ürünü cihazlarla değiştirilecektir)
AB 204 B Adet Bilgisi:20
AB 206 A/B Jet Ranger Adet Bilgisi:28 (20 adedi B, 8 adedi A)
Hughes 300 C Adet Bilgisi:28
AB 212 Vip Adet Bilgisi:1

DESTEK ve EĞİTİM UÇAKLARI

T 42 Beach (Cochise) A Adet Bilgisi:4
Beechcraft 200 Super King Air Adet Bilgisi:4 (Modernizasyonla Beechcraft Super King-Air 350 seviyesine yükseltilmiştir.)
Cessna T182 Skylane Adet Bilgisi:45
Cessna 421 Golden Eagle C Adet Bilgisi:3


KUNDAĞI MOTORLU OBÜSLER

M 110 A2 203 mm Adet Bilgisi:219
M 107 175 mm Adet Bilgisi:36
M 44T 155 mm 39 cal. Adet Bilgisi:164
M 52T 155 mm 39 cal. Adet Bilgisi:362
T 155 Fırtına155 mm 52 cal. Adet Bilgisi:280 (Üretimleri devam ediyor. 71 Adet mühimmat ikmal aracı ile birlikte)

ÇEKİLİ OBÜSLER

M115 203 mm Adet Bilgisi:162
M 114 A1/A2 155 mm 24 cal. Adet Bilgisi:538
M 101 A1 105 mm Adet Bilgisi:830 (Milli Havadan Taşınabilir Çekili Obüsler envantere girdikçe envanterden çıkarılacaklardır. 106 Adet)
M 116 75mm Adet Bilgisi:180
T 155 Panter 155 mm 52 cal. Adet Bilgisi:41

TOPÇU ROKETLERİ

Kasırga ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) (4x302 mm, 100 km) Adet Bilgisi:54 Atıcı Araç (1500 füze)
F 600T Yıldırım Kısa Menzilli Balistik Füze (150 km) Adet Bilgisi:36 Atıcı Araç (100 füze)
T 122 Sakarya ÇNRA (40x 122 mm, 70 km) Adet Bilgisi:120+ Atıcı Araç
M 270 ÇNRA (12x227 mm, 31,8 km) Adet Bilgisi:12 Atıcı Araç
MGM 140 ATACMS Block I (165 km) Adet Bilgisi:72 füze (M 270 aracından atılıyor)
TR 107 ÇNRA (12x107 mm) Adet Bilgisi:100+ Atıcı Araç


HAVAN TOPLARI

M 1/M 29 (81 mm) Adet Bilgisi:3175
M 30 (107 mm) Adet Bilgisi:1264
HY 12DI (120 mm) Adet Bilgisi:578
M 19 (60 mm) Adet Bilgisi:? (Tahminen Çok Sayıda)
UT 1Y (81 mm) Adet Bilgisi:324

ACV 300 ZHA (Zırhlı Havan Aracı) (81 mm) Adet Bilgisi:170
M 125 A1 ZHA (M 29-81mm) Adet Bilgisi:10
M 106 A1 ZHA (M 30-107 mm) Adet Bilgisi:179

ANTİ TANK TOPLARI

M 40 A1 GTT (106 mm top jeep’e monteli) Adet Bilgisi:2137
M 20 GTT (Geri Tepmesiz Top) (75 mm) Adet Bilgisi:617(Rezerv olarak tutulmaktalar)
M 18 GTT (57 mm) Adet Bilgisi:871(Rezerv olarak tutulmaktalar)


ANTİ TANK FÜZELERİ

BGM-71 TOW I /II (Tel Güdümlü, 150 mm, 2,5-3,5 km) Adet Bilgisi:460+ Atıcı (12000+ Füze)
MBDA-MILAN I/II (Tel Güdümlü, 150 mm, 2-2,5 km) (Bir kısmı jeep’e monteli) Adet Bilgisi:687+ Atıcı (11250 füze)
9M113 Kornet E (AT 14 Spriggan) (IR Pasif Güdümleme, 152 mm, 3,5-5,5 km) Adet Bilgisi:80 Atıcı (800 füze)
9M113 Konkurs (Tel Güdümlü, AT5 Spandrel) (135 mm, 70 metre-4 km) Adet Bilgisi:74 Atıcı (420+ Füze)
MBDA-ERYX (Tel Güdümlü, 136 mm, 50-600 metre) Adet Bilgisi:600 Atıcı (4000 füze)

ACV 300 ZTA (Zırhlı Tow Aracı) TOW II Adet Bilgisi:48
M 113 TOW I ZTA Adet Bilgisi:156

Roketsan Umtas (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi) (160 mm, 500 metre–8 km) Adet Bilgisi: (Seri üretim aşamasına gelmek üzere)(AH 1W, T-129B ATAK için)
Roketsan Cirit 2,75" (70 mm, 1.5 km-8 km) Adet Bilgisi:2000 füze (Envantere girmeye başladı) (AH 1W Super Cobra, AH 1P Cobra, T 129B ATAK ve ileride geliştirilecek olan çok çeşitli milli platformlarda)
AGM 114K Hellfire II (8 km) Adet Bilgisi:216 füze (AH 1W Super Cobra için)

RPG 7 (Güdümsüz, 40 mm, 200-300 metre) Adet Bilgisi:5000 Atıcı (? Roket)
M 72 A2/A3 LAW (Güdümsüz, 66 mm, 200-300 metre) Adet Bilgisi:40000+ Atıcı/Roket

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Fim 92A Basic Stinger (5 km) Adet Bilgisi:150 Atıcı, 439 Füze (Personel eğitimlerinde kullanılmaktalar)
Fim 92C RMP Stinger (8 km) Adet Bilgisi:800+ Atıcı, 4800+ Füze
M55 (4X12.7 mm) Adet Bilgisi:900 (100+ M113 A2 üzerine şekillendirilmiştir. Şuan için içgüvenlik harekatında piyadeye yakın ateş desteği sağlamaktadır)
M 42 A1 Duster (2X40 mm) Adet Bilgisi:110(Zamanla envanter dışına çıkarılacak)(Yerine milli hava savunma top sistemleri geçecektir)
Atılgan KMS(Kaideye Monteli Stinger)(1x8 Fim 92C RMP Stinger (8 km) + 1 Adet 12,7mm uçaksavar) Adet Bilgisi:70 (M113A2 üzerine şekillendirilmiştir. Ayrıca 1 Adet 12,7mm uçaksavar silahına sahiptir. Hareket halinde atış yeteneğine sahiptir. Harekat sahasındaki unsurları ve sabit tesisleri alçak irtifa saldırı uçaklarından ve helikopterlerden korumak için geliştirilmiştir)
Zıpkın KMS(Kaideye Monteli Stinger)(1x4 Fim 92C RMP Stinger (8 km) + 1 Adet 12,7mm uçaksavar) Adet Bilgisi:35 (Land Rover Defender 130 Şasesi üzerine şekillendirilmiştir. Ayrıca 1 Adet 12,7mm uçaksavar silahına sahiptir. Sabit tesisleri alçak irtifa saldırı uçaklarından ve helikopterlerden korumak için geliştirilmiştir)

Rh-202 MK 20 (2X20 mm) Adet Bilgisi:300
M 1A1 ve L60 (40 mm) Adet Bilgisi:600
L70 ve L70T Bofors (40 mm) Adet Bilgisi:302(52 Adedi Modernize Edildi)
GDF 001 OERLİKON(2X35 mm) Adet Bilgisi:100+
GDF 003 OERLİKON(2X35 mm) Adet Bilgisi:120
GAI-D01 Oerlikon (2X20 mm) Adet Bilgisi:440 

4 Temmuz 2017 Salı

MİT ByLock kullanıcılarını belirledi, iste Rakamlar.

MİT, telefonunda FETÖ’nün kullandığı kriptolu mesajlaşma ağı ByLock bulunduğu tespit edilen 122 bin kişilik listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Listenin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’na verildiği belirtildi.

PKK HAKKINDA YAPILAN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA

-Örgütün dağ kadrosuna katılma 1996’ya kadar her yıl artarak sürüyor. 1995’te bu sayı 30 bin civarına ulaşıyor. 2000’li yıllarda bu sayı 6 bin 500 civarına düşüyor.

9 yaşında çocuk bile var
-  1990’lı yıllarda dağda 19 bin civarında PKK’lı bulunurken bu sayı bugün 6 bin, 6 bin 500 civarında.

-  Dağdaki PKK’lıların yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si kadınlardan oluşuyor.

-  Örgüte en genç katılım yaşı 9, en yaşlı katılım yaşı 42. En genç ölen 14, en yaşlı ölen 48. En fazla örgütte bulunma süresi 28 yıl. PKK’lıların örgütte ortalama ömrü 6-7 yıl.

-  Dağdaki PKK’lıların yüzde 43.68’i 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Yüzde 33.4’ü 16-18 yaş arasında, yüzde 9.25’i 15 yaşın altında. 19 yaş ve üstünün oranı ise yüzde 57.3. PKK’lıların ortalama yaşı 19.4, erkeklerin ortalaması 19.6, kadınların ortalaması 17.7.

En fazla Diyarbakır’dan gidiyor
-  Doğdukları ülkeye göre dağılımına bakıldığında PKK’lıların yüzde 73.3’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yüzde 12.4’ü Suriyeli, yüzde 9.8’i İranlı, yüzde 3.7’si Iraklı, yüzde 0.37’si Avrupa, yüzde 0.22’si ise Avrupa ülkelerinin de içinde yer aldığı diğer ülke vatandaşı.


-  PKK’lıların doğum yerlerinin tespitinde Diyarbakır ilk sırada yer alıyor. Bu ili Mardin, Van ve Hakkâri izliyor.

-  Örgüte “Avrupa”dan yüksek katılım dikkati çekiyor. Türkiye’den katılanların oranı yüzde 57.1 olarak belirlenirken Suriye’den katılanların oranı yüzde 12.2, Irak’tan katılanların oranı yüzde 12.7, Avrupa’dan katılanların oranı yüzde 8.9, İran’dan katılanların oranı yüzde 7.7, diğer ülkelerden ise yüzde 1.2.

-  İllere göre, örgüte katılım oranlarına bakıldığında; ilk sırada yine yüzde 17.6 ile Diyarbakır yer alıyor. Bunu yüzde 15.7 ile İstanbul, yüzde 10.8 ile Mardin ve yüzde 9.8 ile Van izliyor.

-  Örgüte Öcalan’ın yakalandığı 1999 ve 2001’de yoğun katılım olduğu görülüyor.

6-7 yıl yaşıyorlar
-  Dağdaki PKK’lıların yüzde 79.4’ü Türkiye sınırları içinde, yüzde 17.6’sı Irak’ta, yüzde 2.6’sı İran’da, yüzde 0.3’ü Suriye’de öldü. PKK’lıların ölüm yılı açısından bakıldığında ise en fazla ölüm 2007 ve 2008’de yaşandı. PKK’lıların en fazla öldüğü mevsim ise yaz. Yüzde 35’i yaz, yüzde 29.2 ilkbahar, yüzde 24.1 sonbahar, yüzde 11.6’sı ise kışın ölüyor.

-  PKK’lıların örgütte bulunma ve hayatta kalma süreleri 6-7 yıl. Ortalama ölüm yaşı 26-27, ortalama hayatta kalma yaşı ise 26.4. Kadınların örgütte kalma yaşı erkeklerden fazla. Kadınlar ortalama yüzde 8.3 yıl örgütte kalırken, erkeklerin kalma oranı yüzde 6.7.

-  Şu anda PKK’nın elinde tuttuğu militan sayısı 6 bin-6 bin 500. PKK’nın her yıl örgüte 150 kişiyi kazandırması gerekiyor. Siz 150 kişinin dağa gitmemesi için nasıl bir yöntem izlersiniz?

-  Örgüt militanları en çok Şırnak ve Tunceli’de hayatlarını kaybediyor. En çok ölüm 2007’de.

Fırat Kalkanı Operasyonlarında 2017 temmuz a kadar, Öldürülen Terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar bin 667’si ölü, 266’sı yaralı ve 7’si sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 940 terörist; 300’ü ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere toplam 315 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

24 Şubat 2017 Cuma

24 Şubat 2017 PKK lı ÖLÜ sayısı

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen güvenlik ve huzur operasyonlarında son 32 yılın rekoru kırıldı. 1997 yılında ölü, sağ, yaralı ele geçen ve teslim olanlarla birlikte 9 bin 451 terörist etkisiz hale getirilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümetin talimatları, TSK ve emniyetin el ele vermesiyle yılın ilk 5 ayında bu sayı 10 bin 772'ye ulaştı. (Habertürk).

EL BAB 24 Şubat 2017 Son Harita


Kardak kayalıklarında it dalaşı bitmiyor.

Kardak kayalıklarında devriye nöbeti devam ediyor. Türk ekipleri bugün Kardak kayalıklarını 2 metreden inceleyip görüntü alırken Yunan ekipleri 1 mil uzaktan seyretmekle yetindi..Kardak Kayalıklarında Gerilim Tırmanıyor.

enelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının ziyaret ettiği Kardak Kayalıkları’nda yine hareketli saatler yaşanıyor.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri son günlerde birçok kez sınır ihlali yaptı. Bu yüzden Türk ve Yunan botları zaman zaman burun buruna geldi. Önceki gün Türk Sahil Güvenlik Botları karasularımıza giren Yunan botlarını kovaladı. Sosyal medyaya düşen bu fotoğrafta ise Türk Ordusu’nun en başarılı özel birimlerinden biri olan SAT komandolarının Kardak çevresinde devriye atarken görüldü. Tam teçhizatlı Türk SAT komandolarının Yunan botlarının tacizine karşı hazır kıta beklediği öğrenildi.

24 Şubat 2017 El Bâb bölgesinin tamamen kontrol altına alındı.

TSK, 24 Şubat 2017 tarihi itibariyle El Bâb bölgesinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Akar da "Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekâtın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır" ifadesini kullandı.

TSK'nın açıklaması şu şekilde;

"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan Meşru Müdafaa Hakkımız gereği, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı”nda, 24 Şubat 2017 tarihi itibariyle Bab bölgesi kontrol altına alınmıştır.

Fırat Kalkanı Harekâtı; uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde planlanmış, başta siviller olmak üzere kutsal ve tarihî mekânlar, kamu bina ve tesisleri ile temel ihtiyaçlara yönelik kaynaklara zarar verilmemesi esas alınmış, harekâtın uzaması pahasına büyük bir titizlik içerisinde hareket edilerek icra edilmiştir.


16 Şubat 2017 Perşembe

İmralı Canisinin yaşadığı İnfaz Kurumu


14 YILDIR BURADA YASAYAN CANİNİN SAĞLIK DURUMU VE PSİKOLOJİSİ ÇOK İYİ.
AYDA 300 LİRALIK KANTİN MASRAFI VAR. HAFTADA 1 GÜN VOLEYBOL MASA TENİSİ OYNUYOR, KÜTÜPHANEDEN YARARLANIYOR. TV Sİ VE GAZETE OKUMA İMKANI VAR. SIKILMASINI ENGELLEMEK İÇİN 4 TANE MAHKUM ARKADAŞI VAR AYNI HÜCREDE KALMASALARDA. 15 GÜNDE BİR TAM BİR CHECK-UP DAN GEÇİYOR.

ADAYI 700 ADET JANDARMA KOMANDO KORUYOR ADAYA 3 MİLDEN DAHA FAZLA YAKLAŞILAMIYOR. İNFAZ KURUMUNUN İÇİNDE YAKLASIK 35 ADET İNFAZ KORUMA MEMURU GÖREV YAPİYOR. MİT GÖREVLİLERİ ADAYA HELİKOPTER İLE ULAŞIM SAĞLAYİP BELİRLİ PERİYOTLAR İLE CANİ İLE GÖRÜŞMELER YAPIYORLAR. 

ADAYA PERONEL MUDANYADAN CANİNİN YAKIN VE AVUKATLARI GEMLİK DEN ADAYA ULAŞIYOR.SON PKK LI ÖLÜ SAYISI

24 Temmuz 2015 - 23 Mayıs 2016 tarihleri arasında yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen operasyonlarda toplam 7 bin 78 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren bugüne kadar PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlarda 296 asker, 178 polis ve 9 geçici köy korucusu şehit oldu. Operasyonlarda 1568 asker, 1257 polis ve 34 geçici köy korucusu yalandı. Operasyonlarda toplam 483 güvenlik görevlisi şehit olurken 2859 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba

Sözleşmeli Er Başvurusu Hakkında

Sözleşmeli Er olmak için aşağıdaki formu iyice okuyup, doldurmanız gerekmektedir.
Formu açmak için tıklayınız.

Haritalar Değişti EL-BAB da son durum 2017 ŞUBAT

EK DİP NOT : 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 68'e yükseldi.


Ayrıntılı Harita 1 :


Ayrıntılı Harita 2 :


1 Şubat 2017 Çarşamba

Genel Kurmay Başkanı Kardak Kayalıklarında

Genelkurmay Başkanı Akar Kardak kayalıklarını ziyarete gitti. TSK'dan ziyarete ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait iki hücumbot ile seyir icra edilmiştir. Orgeneral Akar, TSK olarak Ege Denizinde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir" denildi.